Velg bilmerke:
Velg bilmodell:


Fysisk hinder mot feilfylling.

Mindre utgifter og færre problemer.

Enkel å installere, og sørger for at tanken fylles raskere.

CoI samsvar med alle EEC-standarder.

Gir potensielt lavere forsikringspremier.

Miljømessige fordeler – ingen sløsing eller forurensning.

Generelle forretningsbetingelser

Følgende leverings- og betalingsbetingelser gjelder for alle forretningsforhold med kundene våre. Kjøperen anerkjenner disse betingelsene som bindende. Alle avtaler som avviker fra de generelle forretningsbetingelsene må bekreftes skriftlig av Keis AS. Selgeren har rett til å endre de generelle forretningsbetingelsene uten varsel.

1. Tilbud

Produktene i tilbudet er produkter registrert under merkevaren SoloDiesel.

2. Priser

Prisene i nettbutikken er oppgitt i EUR (Euro). Slovensk VAT (tilsvarende norsk MVA) er 20 % og vises i sammendraget. Når en overføres til PayPal er Slovensk VAT fjernet. Ved innførsel gjelder norske bestemmelser, og norsk MVA lik 25 % kommer i tillegg. Prisene gjelder fra ordrebekreftelsen. Selgeren forbeholder seg retten til å endre prisene.

Ved dirkete kontakt med Keis AS, oppgis alle priser i ønsket valuta.

3. Betalingsmetode

Kjøper aksepterer følgende betalingsmetoder:

- Pengeoverføring til selgers konto, gjennom tilbud/forhåndsbestilling.

- For enkelt/småkjøp: Forskuddsbetaling til selgers konto (Keis AS) etter mottak av faktura vedlagt e-mail.

- For større ordre: Betaling og leveringsbetingelser avtales spesifikk.

4. Angrefrist ved småkjøp

For småkjøp via nettbestilling har du ifølge angrerettloven 14 dagers angrefrist fra det tidspunkt du mottar varen. Fristen er å anse som overholdt dersom du har gitt oss beskjed innen fristens utløp. Vi anbefaler at du gir denne beskjeden skriftlig. Hvis du ønsker å benytte deg av angrefristen må varen returneres til oss i originalemballasjen og i salgbar stand. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter vi å refundere alle faktiske kostnader du har hatt i forbindelse med kjøpet. Returkostnader dekkes imidlertid av kjøper.

5. Levering

Kontraktpartneren for levering av forsendelser innen Norge er Posten Norge, men selgeren forbeholder seg retten til å velge andre leveringstjenester dersom dette innebærer en mer effektiv utføring av ordren.

Leveringskostnadene kommer i tillegg til prisen på produktet og varierer i henhold til varemengde og leveringssted. Leveringskostnadene dekkes av kjøper. Leveringsbetingelsene varierer i henhold til varemengde og leveringssted. Leveringsbetingelsene er normalt 2 – 5 dager. Opplysningene om leveringsbetingelser er veiledende og er ikke bindende for selger.

6. Garanti

Selgeren garanterer for kvaliteten, eller feilfri funksjon av produktet, innenfor garantitiden. Garantien gjelder dersom kjøperen følger bruksanvisningen, bruker produktet på en forsvarlig måte og kan fremvise den originale fakturaen. Garantien er ikke gyldig dersom skader oppstår ved uregelmessig eller feilaktig bruk.
Ved legitime reklamasjoner, erstattes produktet. Garantien gjelder i 2 år fra kjøpsdato.

Faktura gjelder som garantibevis.


7. Personvern og kommunikasjon

Selger forplikter seg til å beskytte kjøperens personlige data. Selger vil utelukkende bruke personopplysninger for å kunne gjennomføre ordren, samt til annen nødvendig kommunikasjon. Selgeren vil kun kontakte kjøper via e-mail dersom ikke kjøperen uttrykkelig motsier seg dette.

8. Jurisdiksjon

Norsk rett har jurisdiksjon over alle tvister som måtte oppstå fra kontraktsmessige forhold med mindre annet er avtalt mellom partene. Norsk lov gjelder for alle kontraktsmessige forhold.