Pasirinkite automobilio markę:
Pasirinkite automobilio modelį:

• Stresas, pokalbiai telefonu ir dažnas automobilių keitimas yra dažniausios kuro sumaišymo priežastys

• Kas penktas asmuo į dyzelį automobilį bent kartą yra įpylęs benzino, o kas antras žino kitą asmenį, kuris taip padarė.

• Automobilio tvarkymo kaštai po kuro sumaišymo sudaro nuo 130 € iki 15.000 €

• Vien tik ES per metus įvyksta virš 1 milijono kuro sumaišymo atvejų.

• Kai kurios draudimo kompanijos nebedengia kuro sumaišymo kaštų.

• Kuro sumaišymas tapo rimtu aplinkos aplinkosaugos klausimu.


Fizinė apsauga nuo kuro sumaišymo

Pinigų taupymas ir apsauga nuo nemalonumų

Lengvas įstatymas ir greitas pylimas

Atitinka visus EEB standartus

Potencialiai mažesnės draudimo įmokos

Privalumai aplinkai... ne taršai ir ne atliekoms

Bendrosios verslo sąlygos

Šios pristatymo ir apmokėjimo sąlygos galioja visiems verslo santykiams su mūsų klientais. Pirkėjas priima jas kaip privalomas. Visi susitarimai, neatitinkantys bendrųjų verslo sąlygų, turi būti raštu patvirtinti Enigma Novo mestod.o.o.


Pardavėjas turi teisę keisti bendrąsias verslo sąlygas be išankstinio įspėjimo.


1. Pasiūlymas

Pasiūlymo subjektai – produktai, registruoti bendu prekiniu SoloDiesel ženklu.


2. Kainos


Kainos nurodytos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM). Mokestis yra išskaičiuojamas iš pirkimų, kai pagal įstatymus jo mokėti nereikia. Kainos galioja užsakymo patvirtinimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę kainas keisti.


3. Mokėjimo būdai

Galimi mokėjimo būdai:
-Pinigų pervedimas į pardavėjo sąskaitą (Enigma Novo mestod.o.o.) – pagal pasiūlymą/užsakymo patvirtinimą.
- Pinigų pervedimas į pardavėjo sąskaitą (Enigma Novo mestod.o.o.) – apmokėjimas pristačius (taikoma tik Slovėnijos Respublikoje)
- Apmokėjimas kreditine kortele Paypal sistema. Naudojantis Paypal sistema, pirkėjas sutinka su šios sistemos bendrosiomis verslo sąlygomis, nurodytomis www.paypal.com.

4. Sutarties nutraukimo teisė

Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, raštu informuodamas pardavėją per 14 dienų po prekių gavimo. Pirkėjas raštu informuoti pardavėją per 14 dienų po prekių gavimo privalo el. paštu: info@solodiesel.eu. Nepažeistos ir to paties kiekio prekės turi būti grąžintos per papildomas 30 dienų. Tokiu atveju pirkėjas yra įpareigotas padengti išlaidas, susijusias su pirktų prekių grąžinimu.

5. Pristatymas

Dėl siuntimo bendradarbiaujama su Slovėnijos paštu (Pošta Slovenije), tačiau pardavėjas pasilieka teisę pasirinkti kitas pristatymo paslaugas, jei tai padeda efektyviau įvykdyti užsakymą.
Pristatymo kaštai pridedami prie produkto kainos ir priklauso nuo prekių kiekio ir pristatymo vietos. Pristatymo kaštai dengiami pirkėjo.
Pristatymo terminas priklauso nuo prekių kiekio ir pristatymo vietos. Europoje pristatymo terminas 7-10 dienų, už Europos – 10-16 dienų. Nurodyti pristatymo terminai yra orientaciniai ir neįpareigoja pardavėjo.

6. Garantija

Pardavėjas garantuoja produkto kokybę ir nepriekaištingą darbą garantijos laikotarpiu.
Garantija galioja, jei pirkėjas vykdo naudojimo nurodymus, atsargiai naudoja produktą ir pateikia originalų pirkimo čekį. Garantija negalioja, jei produktas sulaužomas dėl netinkamo ar neteisingo naudojimo.
Esant teisėtai reklamacijai, produktas yra pakeičiamas. Garantija galioja 2 metus nuo pirkimo dienos.
Informacija apie garantiją yra ant pirkimo kvito. Kvitas galioja kaip garantija.

7. Privatumo politika ir komunikacija

Pardavėjas įsipareigojęs saugoti visus pirkėjo asmeninius duomenis. Pardavėjas asmeninius duomenis naudos tik užsakymo įvykdymo ir būtinos komunikacijos tikslams. Pardavėjas kreipsis į pirkėją tolimojo ryšio priemonėmis tik tada, jei pirkėjas aiškiai neprieštarauja.

8.Teismų jurisdikcija


Novo mesto, Slovenija, teismas turi jurisdikciją spręsti visus ginčus, kylančius dėl sutarties santykių, jei tarp šalių nėra sutarta kitaip. Sutarties sąlygoms taikoma Slovėnijos Respublikos teisė.