Fysisk hinder mot feilfylling.

Mindre utgifter og færre problemer.

Enkel å installere, og sørger for at tanken fylles raskere.

CoI samsvar med alle EEC-standarder.

Gir potensielt lavere forsikringspremier.

Miljømessige fordeler – ingen sløsing eller forurensning.

Kostander

Sikkerhet for prisen av mindre enn én tank med drivstoff

Hvorfor risikere at et øyeblikks uoppmerksomhet fører til at du fyller feil drivstoff og skaper masse problemer og unødvendig store kostnader?

For under prisen av én tank med drivstoff, kan du føle seg sikker på at SoloDiesel-tanklokket beskytter deg mot feilfylling. Kostnadene som følger som resultat av feilfylling, kan fort koste deg hundre ganger mer.

Noen av kostnadene knyttet til feilfylling er skjulte, og avdekkes ikke før det har gått lang tid. Ofte er man ikke engang klar over at de skyldes feilfylling.

Dersom man oppdager feilfyllingen umiddelbart, og ikke starter motoren på dieselbilen, kan reparasjonskostnadene bli under 5000,- kroner. Verkstedet vil kunne tømme tanken for ett par tre tusenlapper, men i tillegg må du betale for bilbergingen – som vil avhenge av avstanden fra bensinstasjonen til verkstedet. I totalprisen må man også regne med kostnaden for drivstoffet som pumpes ut av tanken, samt miljøvennlig deponering av dette.

Ikke lås opp bilen dersom du har fylt feil drivstoff på tanken

Dersom du allerede har startet motoren og fått bensin inn i dieselpumpen, vil du ikke kunne forhindre skader på de bevegelige delene i motoren som skyldes at bensin ikke har de samme smøreegenskapene som diesel. Etter feilfylling skades mest sannsynlig drivstoffpumpen, pakninger, filtre, drivstoffrør og innsprøytingssystemet. Dersom du fortsetter å kjøre med feil drivstoff, vil skaden bare bli større.

I Europa utføres det hvert år reparasjoner på cirka en million kjøretøyer som følge av feilfylling. Det anslås at gjennomsnittskostnaden for reparasjon av en dieselmotor som har blitt kjørt med bensin på tanken er ca 50.000,- kroner, men at de i ekstreme tilfeller kan forløpe seg til over 100.000,- kroner.

Dersom du har en nyere dieselbil med moderne elektronikk, må du være ekstra påpasselig med og ikke låse opp dørene etter at du har oppdaget at du har fylt feil drivstoff. Dette er fordi enkelte bilmodeller starter prosessen med gløding og innsprøyting av drivstoff i pumpen allerede når bilen låses opp.